Při nákupu nad 50 EUR doprava zdarma

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak eshop.rouvy.com (dále jen „stránka“ nebo „my“) shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte web nebo na něm nakupujete.

Shromažďování osobních údajů
Když navštívíte naší webovou stránku, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci s naším webem a informace nezbytné ke zpracování vašich nákupů. Můžeme také shromažďovat další informace, pokud nás kontaktujete kvůli zákaznické podpoře. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme jakékoli informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako „Osobní údaje“. Další informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.
Informace o zařízení
 • Příklady shromážděných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké weby nebo produkty si prohlížíte, hledané výrazy a způsob interakce s webem.
 • Účel shromažďování: načíst stránky přesně za vás a provádět analýzy používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.
 • Zdroj shromažďování: Shromažďuje se automaticky, když vstoupíte na naše stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu nebo pixelů
 • Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify

Informace o objednávce
 • Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet, e-mailové adresy a telefonního čísla).
 • Účel sběru: poskytovat vám produkty nebo služby za účelem plnění naší smlouvy, zpracovávat vaše platební údaje, zajišťovat přepravu a poskytovat vám faktury a/nebo potvrzení objednávek, komunikovat s vámi, kontrolovat naše objednávky z hlediska potenciálního rizika nebo podvodu, a v souladu s preferencemi, které jste s námi sdíleli, vám poskytneme informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.
 • Zdroj sběru: shromážděno od vás.
 • Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, abychom nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

 • K provozování našeho internetového obchodu používáme Shopify. Více o tom, jak Shopify používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva.
Používání osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, které zahrnují: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Úschova osobních údajů
Když zadáte objednávku prostřednictvím webu, uchováme si vaše osobní údaje pro naši evidenci, pokud a dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací. Další informace o vašem právu na výmaz naleznete v části „Vaše práva“ níže.

Automatické rozhodování
Jste-li rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (což zahrnuje profilování), pokud pro vás toto rozhodování má právní dopady nebo se vás jinak významně dotýká.

Zabýváme se plně automatizovaným rozhodováním, které má právní nebo jinak významný dopad pomocí údajů o zákaznících.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování, aby zabránil podvodům, které na vás nemají právní ani jinak významný dopad.

Služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, zahrnují:
 • Dočasný seznam zakázaných IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento seznam je uchován pouze několik hodin.
 • Dočasný seznam zakázaných kreditních karet spojených s zakázanými IP adresami. Tento seznam je uchován pouze několik hodin dní.

Vaše práva

GDPR
Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenesení do nové služby a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů
Vaše osobní údaje budou zpočátku zpracovány v Irsku a poté budou přeneseny mimo Evropu za účelem uložení a dalšího zpracování, včetně Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak jsou přenosy dat v souladu s GDPR, najdete v dokumentu Shopify o GDPR:

CCPA
Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (také známé jako „právo vědět“), na jejich přenesení do nové služby a právo požádat o opravu vašich osobních údajů, aktualizaci nebo výmaz. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů
Pokud byste chtěli jmenovat oprávněného zástupce, který bude tyto požadavky předkládat vaším jménem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Soubory cookie
Soubor cookie je malé množství informací, které se stáhne do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše stránky. Používáme řadu různých cookies, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a sociálních médií nebo obsahových cookies. Soubory cookie zlepšují váš zážitek z prohlížení tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (jako je přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat pokaždé, když se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé používají webovou stránku, například zda je to jejich první návštěva nebo zda jsou častým návštěvníkem.

Změny
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom odráželi například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt
Chcete-li získat další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na eshop@rouvy.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:
VirtualTraining s.r.o., Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha, Česká republika

Poslední aktualizace: 13.2.2023